Vi bygger med framtidens material.

Fiberkompositer har utmärkta mekaniska egenskaper i förhållande till sin vikt och ger därför lätta och starka konstruktioner. PODCOMP arbetar i internationella och nationella forskningsprojekt för att behålla vår unika produkt- och processkompetens. Vi arbetar för att positionera fiberkomposit som framtidens miljövänliga material. Vi lever och andas innovation och industriell tillverkning.

En helt ny generation badrum.

Våra våtrumsprodukter är ångtäta, oavsett om vi tillverkar badrumsgolv med integrerad golvbrunn eller helt kompletta badrum så är det lätt, tätt och allt i ett! Vi har 5000 golv ute i flerfamiljshus utan ett enda vattenläckage, vilket talar sitt tydliga språk. Vi levererar golv och badrum för industriellt byggande. Golven ersätter helt traditionella våtrumsgolv. Våtrumsgolv i komposit väger 1/5-del av ett traditionellt våtrumsbjälklag  och har dessutom betydligt längre livstid


Vid renovering behöver endast ytskiktet bytas vilket gör golven till ett miljövänligt alternativ.

Inget läckage, lång livstid, miljövänliga, 10 års garanti.

Norrländsk kvalitet.

Vi bryr oss om det lokala och är stolta över det vi producerar – vi håller det vi lovar. Hög produktionstakt och kundanpassade konstruktioner innebär att vi hela tiden utvecklar vår arbetsmiljö och vårt arbetssätt. Vi strävar efter hög och jämn kvalitet, främst genom att vi tillsammans med vår kompetenta personal har ett aktivt förbättringsarbete.

Forskning och utveckling

PODCOMPS affärsidé och mål är att hela tiden ligga i framkant och utvecklas. Ett naturligt steg för att åstadkomma detta är medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten kan vara lokala, nationella eller internationella, och typiska forskningsområden är material från förnyelsebara råvaror, nya produktionsmetoder och nya applikationer för kompositmaterial. Företagsledningen har en gedigen bakgrund inom just FoU med ett nätverk som sträcker sig över hela Europa vilket medför att spetskompetenser inom olika teknikområden alltid finns inom räckhåll. Prototyptillverkning är ett av företagets verkliga kompetensområden

Se filmen

Vi utvecklar ständigt vår kompetens för att möta våra kunders krav på kostnad, kvalitet och leveranstid.

Kontakta oss

Kontaktpersoner

Peter Lundmark
Peter Lundmark VD 0702470034
Mikael Söderberg
Mikael Söderberg Produktionschef 0703437482
Nicklas Häggbom
Nicklas Häggbom Produktionsledare 0705898231
Åsa Lindström
Åsa Lindström Administration/HR 091160700
John Meiling
John Meiling Senior projektledare 0706770891
Therese Berggren
Therese Berggren Produktionsledare 0703591606